Ортодонтия

Ортодонтията се занимава с процесите, които касаят растежа и развитието на лицето, челюстите и зъбите. Ортодонтията е тясната специалност, която изучава лечението на неправилната захапка (малоклузия).

В много от случаите ортодонтското лечение е свързано само с правилната подредба на зъбите. Ортодонтията обаче е необходима и там, където е нужно да се контролира и/или модифицира растежа на лицево-челюстните кости – специалност, която е по-правилно да се нарича „зъбно-челюстна ортопедия“. Тази специфична част от ортодонтията е съсредоточена не само върху зъбите, но и върху цялостното състояние на лицевата геометрия и развитието на костите.

Целта на ортодонтското лечение е да постигне или възстанови в най-голяма степен правилна подредба на зъбите в горната и долната челюст, като по този начин осигури максимално ефективна и функционална захапка.

Растежът и правилното развитие на лицевите кости, челюстите и зъбите е процес, който продължава до зрелостта, но най-активните и структуроопределящи промени се случват в детско-юношеска възраст. Затова грижата и проследяването на правилното развитие на зъбите и челюстите е от изключителна важност още от ранна детска възраст.